Zespół

Adwokat Przemysław Jańczyk ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Po studiach pracował w administracji samorządowej, a następnie odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adwokata Piotra Pszczółkowskiego, podczas której zdobył obszerną wiedzę z każdej dziedziny prawa. W 2014 r. złożył egzamin adwokacki uzyskując najlepszy wynik spośród wszystkich zdających w Izbie Łódzkiej.

 

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, administracyjnych, jak również obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Wychodzi poza schematy, szuka kompleksowych rozwiązań, adwokat od zadań specjalnych, który walczy skutecznie w sprawach, które z góry wydają się przegrane. Dla niego nie ma sytuacji z której nie da się wyjść obronną ręką.

Adwokat Radosław Bednarz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Bezpośrednio po studiach rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem adwokata Bronisława Muszyńskiego, a następnie złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym w marcu 2014 r. Aktualnie wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

 

Mecenas Radosław Bednarz posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych, jak również wieloletnią praktykę obejmującą toczenie sporów na tle umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

 

Z uwagi na ukończone studia na kierunku europeistyka na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego adwokat Radosław Bednarz wyróżnia się również, poza bogatą wiedzą prawniczą, znajomością prawa europejskiego i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

 

Adwokat Radosław Bednarz specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów w języku angielskim. Kompetencje językowe znajdują potwierdzenie w postaci posiadanego certyfikatu językowego Certificate of Proficiency in English Uniwersytetu Cambridge.

 

Mecenasa Radosława Bednarza cechuje ponadprzeciętne zaangażowanie w prowadzone sprawy, a także wytrwałość i nieustępliwość w walce o obronę praw Klienta i jego interesów. Powyższe cechy zapewniają bardzo wysoką skuteczność w kontekście wyników prowadzonych postępowań. Wysoka kultura osobista i umiejętności negocjacyjne pozwalają adwokatowi Radosławowi Bednarzowi z sukcesem kończyć prowadzone sprawy również na etapie przedsądowym.

Adwokat Magdalena Lewandowska z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 r. wpisana została na listę adwokatów Izby Łódzkiej po uprzednim odbyciu aplikacji adwokackiej w Kancelarii Porczyński Owczarek i Spółka pod patronatem adwokata Witolda Owczarka.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu, uzyskanemu w ramach obsługi podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych posiada szeroką wiedzę w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa konsumenckiego, prawa rodzinnego, prawa spółdzielczego jak również w przedmiocie zagadnień uregulowanych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Mecenas Magdalena Lewandowska posługuje się biegle językiem angielskim oraz na poziomie podstawowym językiem rosyjskim

mgr Ilona Bałuska

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół medycznego prawa karnego, w szczególności odpowiedzialności karnej lekarza, prawa cywilnego, prawa upadłościowego oraz ochrony praw lokatorów.