Porady

Formy świadczenia pomocy prawnej


  • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, urzędami administracji publicznej i samorządowej, komornikami i wszelkimi instytucjami
  • indywidualne ustne porady prawne
  • konsultacje telefoniczne
  • opinie i analizy
  • porada za pośrednictwem internetu
  • uczestnictwo w negocjacjach
  • stała obsługa podmiotów gospodarczych