Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnych rozmów z klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od przewidywanego nakładu pracy adwokata i pracowników kancelarii. Wpływ na wynagrodzenie ma złożoność sprawy, ilość czasu koniecznego na zapoznanie się ze sprawą i zgromadzenie wymaganej dokumentacji, a także forma pomocy prawnej.Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią w celu przekazania informacji, na podstawie których będzie można oszacować koszt porady prawnej oraz prowadzenia sprawy.

System rozliczeń


System wynagrodzenia kwotowego

 

Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 

System rozliczenia godzinowego

 

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i pracochłonności prac.

System wynagrodzenia zryczałtowanego

 

Okresowy tygodniowy, miesięczny, ustalany w oparciu o zakres potrzeb deklarowanych przez klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasowego zaangażowania Kancelarii. System stosowany w przypadku obsługi firm.